Planinsko društvo Ribnica na Pohorju

Zgodovina društva

Ustanovitveni občni zbor Planinskega društva Ribnica na Pohorju je bil 27.10.1992. Ustanoviteljev je bilo 16. Izvolili so prvo vodstvo planinskega društva. Prvi predsednik je postal Božo Kotnik, člani nadzornega odbora pa Klemenc Mira, Ladinek Slavka, Karat Marija. Sprejeli so akte društva in pričeli z delom v društvu.


Aktivnosti društva so bile: pohodništvo, organiziranje pohodov oz. izletov, izobraževanje članov planinskega društva in mladih članov, aktivno vključevanje in sodelovanje z drugimi društvi v regiji.


Planinsko društvo je skozi vsa leta aktivno organiziralo pohode in izlete. Plane letnih pohodov so sestavljali v začetku leta. Člani planinskega društva so se udeleževali pohodov sosednjih društev predvsem v visokogorje doma in v tujini.


V društvu so znani tradicionalni pohodi, ki se odvijajo že vrsto let. Udeležba na teh pohodih je vedno številčna. Med tradicionalne pohode štejemo: Pohod k Štrucu, ki poteka za 1. maj - praznik dela, Pohod Josipdol – Bolfenk, v mesecu juliju, ko je lepa nedelja pri Bolfenku v Hudem kotu.


Društvo je svoje poslanstvo uresničevalo tudi z organiziranjem mladinskega odseka. Pripravljali so krajše izlete, zanimiva predavanja z diapozitivi za mlade. Približali so planinstvo tudi mladim.


V zimskem času je društvo organiziralo predavanja z diapozitivi na različne teme. Ta predavanja potekajo še sedaj in so organizirana v sklopu občinskega praznika občine Ribnica na Pohorju.


Društvo je organiziralo tabore na različnih krajih v Sloveniji. Tabori so bili na Mežakli, na koči Bogatina, bivanje v vasici Kovor pri Tržiču, tabor »Oaza miru« na Ljubelju. Tabori so bili zelo zanimivi in se jih je udeleževalo kar precejšnje število članov.


V letu 2002 je društvo v kraju organiziralo predstavitev dveh posebnih znamk, ki jih je izdala PZS v sodelovanju s pošto Slovenije , v čast letu gora.


Društvo organizira izobraževanja za člane v društvu. Člani so se udeležili tečajev za planinske vodnike, za vodenje po zahtevnih terenih in vodenje v zimskih razmerah.
V društvu sta usposobljena dva vodnika, eden za A,B,D kategorijo in vodnik za A, B kategorijo.V društvu imamo še markacijski odsek, ki skrbi, da so planinske poti na našem področju primerno urejene in označene. V društvu so usposobljeni trije markacisti.
S strani planinskega društva so vodene akcije čiščenja okolja, ki zajemajo čiščenje planinskih poti v okolišu kraja Ribnica na Pohorju, Ribniške koče, Jezerskega vrha, poti ob Ribniškem jezeru.


Planinsko društvo ima nekaj opreme in planinske literature. Vse si je možno izposoditi.
Z vztrajnostjo, potrpežljivostjo in načrtnim delovanjem v planinskem društvu se članstvo povečuje in pridobiva na kvaliteti ter uspešno izpolnjuje sprejete naloge.

Utrinki

034.jpg

Publikacija ob 20-letnici