Planinsko društvo Ribnica na Pohorju

Cilji, organiziranost in dejavnosti društva

Naloge in cilji društva so, v skladu s častnim kodeksom planincev, da:

 • navaja člane društva, zlasti mladino, k aktivnemu delovanju v naravi,
 • vzgaja člane v skromnosti, prijateljstvu, disciplini, pogumu,
 • prizadeva za sožitje, medsebojno sodelovanje, spoznavanje,
 • ustvarja pogoje in možnosti za gibanje in bivanje v naravi, predvsem v gorah,
 • goji in razvija slovensko planinsko izročilo in dobre planinske običaje,
 • približa članom, s sredstvi obveščanja, naravne lepote, zanimivosti planinskih predelov in življenje v gorah,
 • skrbi za varnost planincev v gorah in drugih naravnih okoljih,
 • spodbuja planinske tabore, odprave, pohode v domačih in tujih gorstvih,
 • nabavlja in seznanja z planinsko literaturo,
 • skrbi za nabavljanje, izposojo in vzdrževanje planinske opreme.


Organi društva so:

 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.
   

OBČNI ZBOR je najvišji organ društva in ga zastopajo vsi člani planinskega društva.


Upravni odbor sestavljajo:

 • predsednik - Švajger Dušan,
 • podpredsednik – Stepišnik Tone,
 • tajnica – Švajger Mira,
 • blagajničarka – Antonija Žigart,
 • člana – Žigart Maks in Mithans Edvard.


Nadzorni odbor sestavljajo
:

 • Slavko Klančnik,
 • Vražič Peter,
 • Mira Klemenc.

V društvu imamo dva vodnika. Vodnika A, B kategorije in vodnika A,B,D kategorije.


Ime in priimek

Kategorija

Telefon

E-meil

Stanislav ZLATINEK

A,B

tel. 02 876 83 30,
GSM 041 494 868

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Božo KOTNIK

A,B,D

tel. 02 876 81 94
GSM 031 825 646

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

V društvu imamo tri usposobljene markaciste.


Ime in priimek

Telefon

Švajger Dušan

GSM 031 217 846

Žigart Maks

GSM 041 340 812

Mithans Edvard

GSM 041 496 224

Vsi markacisti se trudijo, da so naše poti varne in dobro vzdrževane, kar pa ni vedno zagotovilo, da na planinskih poteh, ne bi prihajalo do raznih poškodb ali nesreč.

Članstvo:

Planinsko društvo je eno izmed manjših. Ob ustanovitvi je društvo štelo 16 članov oz. ljubiteljev planin in pohodništva. Skozi leta delovanja društva se je število članov spreminjalo, največ je štelo društvo 72 članov.
Sedaj šteje društvo 57 članov. Člani društva prihajajo iz Občin: Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi, Vuzenica, Podvelka.


Dejavnosti društva:

 • organiziranje in izvajanje planinske dejavnosti,
 • organiziranje in izvajanje izletov,pohodov, srečanj, orientacijskih tekmovanj, taborjenj in drugih oblik planinskega delovanja,
 • vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja,
 • skrb za varstvo narave in zdravega človekovega okolja,
 • upravljanje in vzdrževanje planinskih objektov,
 • gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti ,
 • vodenje seznama članov društva,
 • zbiranje in hranjenje predmetov, daril, priznanj in dokumentacijskega gradiva, ki se nanaša na društveno in planinsko izročilo,
 • opravljanje drugih dejavnosti, ki so v interesu planinstva.

Društvo organizira izlete, vzpone, srečanja, orientacijske pohode , taborjenja , vzgaja in izobražuje člane društva, skrbi za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja.
Vsako leto vzdržujemo obstoječe planinske poti, katere ima v oskrbi naše planinsko društvo.
Naša vzdrževalna dela zajemajo: popis stanja poti, ponovno označevanje – markiranje poti, čiščenje poti, odstranjevanje vej in podrtih dreves, ki zastirajo poti, postavitve novih smerokazov, smernih tabel, ureditev raznih lesenih varoval, utrditev zemljišč ter vsa druga razna opravila.
Pohodi so organizirani skozi vse leto. Vodijo jih usposobljeni vodniki planinskega društva. Med temi so nekateri že tradicionalni, vsako letni.

Utrinki

025.jpg

Publikacija ob 20-letnici

Stran so omogočili

razvoj finance

masaže