Planinsko društvo Ribnica na Pohorju

Cilji, organiziranost in dejavnosti društva

Naloge in cilji društva so, v skladu s častnim kodeksom planincev, da:

 • navaja člane društva, zlasti mladino, k aktivnemu delovanju v naravi,
 • vzgaja člane v skromnosti, prijateljstvu, disciplini, pogumu,
 • prizadeva za sožitje, medsebojno sodelovanje, spoznavanje,
 • ustvarja pogoje in možnosti za gibanje in bivanje v naravi, predvsem v gorah,
 • goji in razvija slovensko planinsko izročilo in dobre planinske običaje,
 • približa članom, s sredstvi obveščanja, naravne lepote, zanimivosti planinskih predelov in življenje v gorah,
 • skrbi za varnost planincev v gorah in drugih naravnih okoljih,
 • spodbuja planinske tabore, odprave, pohode v domačih in tujih gorstvih,
 • nabavlja in seznanja z planinsko literaturo,
 • skrbi za nabavljanje, izposojo in vzdrževanje planinske opreme.


Organi društva so:

 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.
   

OBČNI ZBOR je najvišji organ društva in ga zastopajo vsi člani planinskega društva.


Upravni odbor sestavljajo:

 • predsednik - Švajger Dušan,
 • podpredsednik – ...,
 • tajnica – Tompa Zdenka,
 • blagajničarka – Antonija Žigart,
 • člana – Žigart Maks in Mithans Edvard.


Nadzorni odbor sestavljajo
:

 • Slavko Klančnik,
 • Vražič Peter,
 • Mira Klemenc.

Članstvo:

Planinsko društvo je eno izmed manjših. Ob ustanovitvi je društvo štelo 16 članov oz. ljubiteljev planin in pohodništva. Skozi leta delovanja društva se je število članov spreminjalo, največ je štelo društvo 72 članov.
Sedaj šteje društvo 57 članov. Člani društva prihajajo iz Občin: Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi, Vuzenica, Podvelka.

 

V PD Ribnica na Pohorju delujejo trije odseki : Vodniški odsek, odsek markacistov in odsek za varstvo narave in gorsko stražo.

VODNIŠKI ODSEK : 1 vodnika z veljavno licenco A, B, D., 1 vodnik z veljavno licenco A.

Ime in priimek    

 kategorija  telefon mail funkcija 
 Marijan Markl A,B,D   040 223 727   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.    načelnik VO
Podrzavnik Klara A Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

ODSEK MARKACISTOV : 3 usposobljeni markacisti.

Edi MITHANS 

041 496 224

načelnik markacistov

Dušan ŠVAJGER

031 217 846

Maks ŽIGART

041 340 812

 

ODSEK VARUHOV GORSKE NARAVE IN GORSKE STRAŽE : 1 varuh gorske narave in 6 gorskih stražarjev.

VARUHA GORSKE NARAVE

Janko KOLAR načelnik
Marijan MARKL

 

GORSKA STRAŽA

Edi MITHANS

Marija MITHANS

Janko KOLAR

Mira ŠVAJGER

Zdenka TOMPA

 

 Dejavnosti društva:

 • organiziranje in izvajanje planinske dejavnosti,
 • organiziranje in izvajanje izletov,pohodov, srečanj, orientacijskih tekmovanj, taborjenj in drugih oblik planinskega delovanja,
 • vzgoja in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja,
 • skrb za varstvo narave in zdravega človekovega okolja,
 • upravljanje in vzdrževanje planinskih objektov,
 • gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti ,
 • vodenje seznama članov društva,
 • zbiranje in hranjenje predmetov, daril, priznanj in dokumentacijskega gradiva, ki se nanaša na društveno in planinsko izročilo,
 • opravljanje drugih dejavnosti, ki so v interesu planinstva.

Društvo organizira izlete, vzpone, srečanja, orientacijske pohode , taborjenja , vzgaja in izobražuje člane društva, skrbi za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja.
Vsako leto vzdržujemo obstoječe planinske poti, katere ima v oskrbi naše planinsko društvo.
Naša vzdrževalna dela zajemajo: popis stanja poti, ponovno označevanje – markiranje poti, čiščenje poti, odstranjevanje vej in podrtih dreves, ki zastirajo poti, postavitve novih smerokazov, smernih tabel, ureditev raznih lesenih varoval, utrditev zemljišč ter vsa druga razna opravila.
Pohodi so organizirani skozi vse leto. Vodijo jih usposobljeni vodniki planinskega društva. Med temi so nekateri že tradicionalni, vsako letni.

 

 

 

Podatki o članih in njihovih funkcijah so informativni in lahko odstopajo od dejanskih.

Utrinki

011_1.jpg

Publikacija ob 20-letnici